ส.ส.พรรคควมหวังใหม่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทำแท้งในสภา

กฎหมายฉบับหนึ่งที่ผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรัฐสภา ส.ส.พรรคความหวังใหม่ได้เสนอแนวคิดและจะกำหนดให้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับยาทำแท้งและสร้างช่องทางการร้องเรียนที่ผ่านสายด่วน ซึ่งผู้สนับสนุนสิทธิการทำแท้งกล่าวว่าจะสนับสนุนการต่อต้านต่อคลีนิกทำแท้งทั่วประเทศ

นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้งกล่าวว่าพวกเขาตั้งใจให้กฎหมายใหม่ส่งสัญญาณเตือน พวกเขาพรรณนาการทำแท้งด้วยยาในฐานะที่เป็น Wild West ของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “อุตสาหกรรมการทำแท้ง”

นายสมศักดิ์ ศรีตรีรักษ์ ส.ส.พรรคความหวังใหม่ตัวแทนผู้สนับสนุนร่างกฎหมายห้ามทำแท้ง กล่าวระหว่างการอภิปรายว่า ยาทำแท้งนั้นหาได้ตามช่องทางออนไลน์และพบว่าการสั่งซื้อนั้นทำได้ง่าย ภายใน 15 นาที

นางรัญจวน พรหมรักษ์ โฆษกหญิงประจำพรรคความหวังใหม่กล่าวว่า “ผู้คนจำนวนมากที่อยู่ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ไม่เข้าใจถึงความอันตรายของยาทำแท้ง คลินิกทั่วไปที่เคยใช้เครื่องมือทำแท้งเริ่มเปลี่ยนเป็นการทำแท้งด้วยยาไซโตเทค

นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้งได้พยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยาทำแท้ง โดยเรียกพวกเขาว่า “การทำแท้งด้วยยา” และผลักดันกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้แพทย์บอกผู้หญิงว่าพวกเขาสามารถยกเลิกการทำแท้งด้วยยาได้หากพวกเขาเปลี่ยนใจหลังจากกินยาเม็ดแรกไปแล้ว