ส.ส.พรรคควมหวังใหม่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทำแท้งในสภา

กฎหมายฉบับหนึ่งที่ผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรัฐสภา ส.ส.พรรคความหวังใหม่ได้เสนอแนวคิดและจะกำหนดให้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับยาทำแท้งและสร้างช่องทางการร้องเรียนที่ผ่านสายด่วน ซึ่งผู้สนับสนุนสิทธิการทำแท้งกล่าวว่าจะสนับสนุนการต่อต้านต่อคลีนิกทำแท้งทั่วประเทศ

นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้งกล่าวว่าพวกเขาตั้งใจให้กฎหมายใหม่ส่งสัญญาณเตือน พวกเขาพรรณนาการทำแท้งด้วยยาในฐานะที่เป็น Wild West ของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “อุตสาหกรรมการทำแท้ง”

นายสมศักดิ์ ศรีตรีรักษ์ ส.ส.พรรคความหวังใหม่ตัวแทนผู้สนับสนุนร่างกฎหมายห้ามทำแท้ง กล่าวระหว่างการอภิปรายว่า ยาทำแท้งนั้นหาได้ตามช่องทางออนไลน์และพบว่าการสั่งซื้อนั้นทำได้ง่าย ภายใน 15 นาที

นางรัญจวน พรหมรักษ์ โฆษกหญิงประจำพรรคความหวังใหม่กล่าวว่า “ผู้คนจำนวนมากที่อยู่ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ไม่เข้าใจถึงความอันตรายของยาทำแท้ง คลินิกทั่วไปที่เคยใช้เครื่องมือทำแท้งเริ่มเปลี่ยนเป็นการทำแท้งด้วยยาไซโตเทค

นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้งได้พยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยาทำแท้ง โดยเรียกพวกเขาว่า “การทำแท้งด้วยยา” และผลักดันกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้แพทย์บอกผู้หญิงว่าพวกเขาสามารถยกเลิกการทำแท้งด้วยยาได้หากพวกเขาเปลี่ยนใจหลังจากกินยาเม็ดแรกไปแล้ว

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์หลังทำแท้ง

ผู้หญิงที่คิดจะทำแท้งอาจสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบใดๆ ต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต ในกรณีส่วนใหญ่ การทำแท้งไม่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์และไม่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อื่นๆ

มีสองวิธี: การทำแท้งด้วยยาและการทำแท้งด้วยการผ่าตัด ประเภทที่ผู้หญิงเลือกอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงระยะการตั้งครรภ์และความชอบส่วนตัว

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการทำแท้งไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเภทนั้นค่อนข้างต่ำ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้หญิงที่ทำแท้งสามารถมีการตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดีได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้ในไม่ช้าหลังจากทำแท้งแล้ว ใครก็ตามที่ไม่ประสงค์จะตั้งครรภ์ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากทำแท้งควรใช้การคุมกำเนิด

บทความนี้กล่าวถึงภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์หลังการทำแท้ง ค้นหาข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์หลังจากการแท้งโดยธรรมชาติหรือการแท้งบุตร ที่นี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หลังการทำแท้งที่ชักนำ

ทำไมยูทาห์จึงให้ผู้ชายจ่ายค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์ของผู้หญิง

ตอนนี้คุณพ่อในยูทาห์มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่ครึ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด

ผู้สนับสนุนกฎหมายซึ่งถือเป็นคนแรกในสหรัฐฯกล่าวว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของการเป็นแม่ของผู้หญิงอเมริกัน

กฎหมายดังกล่าวผ่านการสนับสนุนจากพรรคสองฝ่าย – แต่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรในสหรัฐอเมริการวมทั้งรายชื่อกฎหมายต่อต้านการทำแท้งที่เพิ่มมากขึ้นของรัฐ

กฎหมายบอกว่าอย่างไร?
กฎหมายค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ร่วมกันของยูทาห์กำหนดให้บิดาผู้ให้กำเนิดต้องจ่ายเบี้ยประกันครึ่งหนึ่งของมารดา – ค่าประกันสุขภาพรายเดือนของเธอ – ระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเกิดของเด็ก

สำหรับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาที่มีประกันการคลอดบุตรจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 4,500 ดอลลาร์ (3,254 ปอนด์) จากการศึกษาในวารสาร Health Affairs ที่ติดตามค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2551-2558

สำหรับผู้ที่ไม่มีความคุ้มครองตัวเลขนี้อาจมากกว่าสองเท่า: องค์กร Fair Health ที่ไม่แสวงหาผลกำไรรายงานค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับ 320,000 บาท

ประเทศไหนบ้างในเอเชียที่อนุญาตให้ทำแท้งได้

ในขณะที่ตอนนี้ในไทยกำลังผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายทำแท้งมาตรา 301 เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิทำแท้งได้ตามความต้องการ และจะช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกาเองก็เคยมีการประท้วงเกี่ยวกับกฎหมายทำแท้ง เมื่อจะมีการผ่านร่างกฎหมายชีพจรตัวอ่อน โดยใจความสำคัญของร่างกฎหมายนี้คือการห้ามทำการยุติการตั้งครรภ์ ถ้าตรวจพบสญญาณชีพจรของตัวอ่อนในครรภ์

การถกเถียงเรื่องการทำแท้ง ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ในมุมมองฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าตัวอ่อนในครรภ์นั้นมีเลือดเนื้อ มีชีวิต หากทำแท้งก็เท่ากับเป็นการฆ่าเด็กคนหนึ่ง ในขณะที่อีกมุมก็ใช้คำนิยามทางการแพทย์มายืนยันว่าการทำแท้งนี้ ตัวอ่อนในครรภ์ยังไม่นับเป็นสิ่งมีชีวิต และผู้หญิงควรมีสิทธิในการเลือก เพราะหากปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปก็อาจเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

ในเอเชียเองก็มีบางประเทศที่อนุญาติให้มีการยุติการตั้งครรภ์ในทุกกรณี แต่บางประเทศก็เข้มงวดกับการยุติการตั้งครรภ์ เราชวนไปสำรวจกันว่าประเทศในเอเชียมีกฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ยังไงบ้าง

ไทย

ปัจจุบันไทยมีกฎหมายว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์ มาตรา 301 – 305 โดยมาตรา 305 นั้นอนุญาตให้ผู้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้หากการตั้งครรภ์นั้นส่งผลกระทบต่อผู้ตั้งครรภ์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ, ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติ นอกจากนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนื่องจากโดนข่มขืน ถูกบังคับให้ทำอนาจารสนองความใคร่ก็สามารถเข้ารับบริการได้ รวมไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ตั้งครรภ์ก็สามารถเข้ารับบริการได้

แต่ปัญหาของกฎหมายมาตรา 301 – 305 นี้คือ การเอาผิดผู้หญิงและหมอผู้ให้บริการก่อน เนื่องจากมาตรา 301 และ 302 นั้นคือการบอกว่าการยุติการตั้งครรภ์เป็นความผิด จึงอาจทำให้เกิดการฟ้องร้อง และต้องขึ้นศาลเผื่อไปแก้ต่างโดยใช้มาตรา 305 เป็นข้อยืนยัน ซึ่งทำให้เกิดความสับสน

นอกจากมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายมาตรา 301 เนื่องจากผู้หญิงควรมีสิทธิในการตัดสินใจทำแท้งเพราะเป็นเนื้อตัวร่างกายของเธอ และมาตรา 301 ได้ริดลอนสิทธินั้นไป อ่านเพิ่มเติมเรื่องการเรียกร้องสิทธิในการทำแท้งต่อได้ที่นี่

กัมพูชา

การยุติการตั้งครรภ์ในกัมพูชานั้นทำได้ทุกกรณี และเป็นการทำแท้งเสรี โดยมีข้อกำหนดว่าอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ แต่หากมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จะต้องได้รับการยืนยันจากบุคลากรทางการแพทย์ 2 คนขึ้นไปว่าการยุติการตั้งครรภ์นี้จะช่วยชีวิตผู้ตั้งครรภ์ หรือผลพิสูจน์ออกมาว่าครรภ์นี้เกิดจากการถูกบังคับข่มขืน รวมไปถึงหากตัวอ่อนในครรภ์อาจเกิดมาพิการ ก็สามารถยื่นเรื่องขอยุติการตั้งครรภ์ได้

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียอนุญาตให้ผู้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้หากการตั้งครรภ์อาจทำให้ผู้ตั้งครรภ์ถึงแก่ความตาย ตัวอ่อนในครรภ์พิการ หรือการตั้งครรภ์นี้มีผลสืบเนื่องมาจากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวนั้นถือว่าผิดกฎหมาย แม้จะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ตั้งครรภ์ก็ตาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กฎหมายการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศลาวนั้น อนุญาตให้เพียงสองกรณี คือ เพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์ หรือการตั้งครรภ์นั้นส่งผลต่อสุขภาพกายของผู้ตั้งครรภ์เอง ก็จะยื่นเรื่องขอทำแท้งได้ แต่ในกรณีอื่นๆ เช่น ถูกข่มขืน หรือตัวอ่อนพิการ กฎหมายยังไม่อนุญาติให้ผู้หญิงทำแท้งได้ รวมไปถึงไม่มีการทำแท้งเสรีด้วย

มาเลเซีย

กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ในมาเลเซียอนุญาตให้ผู้หญิงทำได้ในสองเหตุผลคือ เพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์หรือเพื่อสุขภาพกายและใจของผู้ตั้งครรภ์ ในกรณีอื่นๆ เช่น ถูกข่มขืน หรือตัวอ่อนพิการนั้นก็ไม่สามารถขอยุติการตั้งครรภ์ได้ และไม่มีการทำแท้งเสรี

เมียนมาร์

กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ในพม่า ถือว่าเข้มงวดมากที่สุด เพราะกำหนดให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ก็ต่อเมื่อการตั้งครรภ์นี้อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตของผู้ตั้งครรภ์ ในกรณีอื่นๆ นั้นไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้เลย ไม่ว่าจะส่งผลต่อสุขภาพ ถูกข่มขืน หรือตัวอ่อนในครรภ์พิการ

ฟิลิปปินส์

กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ในฟิลิปินส์เองก็เข้มงวดเช่นกัน เพราะอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ก็ต่อเมื่อการตั้งครรภ์นี้อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตของผู้ตั้งครรภ์ สำหรับกรณีอื่นๆ ที่จะยุติการตั้งครรภ์ถือว่าเป็นอาชญากรรม

เวียดนาม

ประเทศเวียดนามมีกฎหมายที่สามารถให้ผู้หญิงเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างเสรี ในทุกๆ กรณี ซึ่งนับเป็นปนะเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความก้าวหน้าทางกฎหมายและให้สิทธิผู้หญิงในการเข้ารับบริการได้มากที่สุด

บรูไน

บรูไนเองก็อนุญาตให้ผู้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้เพียงแค่เหตุผลเพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์ ในกรณีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์ ตัวอ่อนในครรภ์พิการ หรือการถูกข่มขืนกระทำชำเรา ก็ยังคงเป็นความผิดและผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับบริการได้

สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นอีกประเทศเปิดให้ผู้หญิงสามารถเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างเสรี ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เพียงแค่กำหนดอายุครรภ์ที่สามารถเเข้ารับบริการได้ไว้ที่ 24 สัปดาห์เท่านั้น

ไต้หวัน

ไต้หวันมีกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ภายใต้เงื่อนไขคือ เพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ตั้งครรภ์และอาจส่งต่อให้เด็กในครรภ์, ได้รับการพิสูจน์ว่าครรภ์เกิดจากการข่มขืนกระทำชำเรา แต่ในกรณีเหล่านี้ผู้หญิงในไต้หวันยังต้องได้รับการยินยอมจากสามี หรือครอบครัวเพื่อเข้ารับบริการ และในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็ยังมีข้อบังคับว่าจะอนุญาตให้เข้ารับการยุติการตั้งครรภ์ได้จนอายุครรภ์ถึง 24 สัปดาห์เท่านั้น ยกเว้นว่าอาจส่งอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์ หรือส่งผลต่อสุขภาพกาย

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้มีกฎหมายยุติการตั้งครรภ์คล้ายไต้หวัน คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า เพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ตั้งครรภ์และอาจส่งต่อให้เด็กในครรภ์, ได้รับการพิสูจน์ว่าครรภ์เกิดจากการข่มขืนกระทำชำเรา การพยายามยุติการตั้งครรภ์ในเหตุผลอื่นๆ ถือเป็นความผิด

อินเดีย

กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ในอินเดียแม้จะยังไม่ใช้การทำแท้งเสรี แต่ก็อนุญาตให้ทำได้ในกรณี เพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ตั้งครรภ์, ได้รับการพิสูจน์ว่าครรภ์เกิดจากการข่มขืนกระทำชำเรา, ตัวอ่อนในครรภ์พิการ รวมไปถึงสามารถยื่นขอยุติการตั้งครรภ์ได้หากมีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ โดยกำหนดอายุครรภ์ที่สามารถเข้ารับบริการได้ไม่เกิน 24 สัปดาห์ 

จีน

ในจีนเปิดให้มีการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างเสรี และทำได้ในทุกกรณี แต่ไม่สามารถใช้ในกรณีที่จะเลือกเพศสรีระของลูกได้ ซึ่งมักเป็นปัญหาในจีนที่ต้องการลูกชายมากกว่า

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ในกรณีที่ เพื่อรักษาชีวิตของผู้ตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์ส่งผลต่อร่างกายของผู้ตั้งครรภ์, ได้รับการพิสูจน์ว่าครรภ์เกิดจากการข่มขืนกระทำชำเรา หรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็สามารถเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ได้

รัฐแอริโซน่าในสหรัฐออกกฏหมายทำแท้งฉบับใหม่

ภายใต้กฎหมาย, คลินิกทำแท้งต้องโพสต์ป้ายบอกว่าเป็นไปได้ที่จะย้อนกลับการทำแท้งด้วยสารเคมีหรือปรับ 10,000 ดอลลาร์ 

กฎหมายของมลรัฐแอริโซนาที่คล้ายกันถูกยกเลิกในปี 2558 ในปี 2559 หลังจากความท้าทายทางกฎหมาย รัฐแอริโซนาต้องจ่ายเงินให้ครอบครัวที่มีการวางแผนและผู้ให้บริการทำแท้งอื่น ๆ มากกว่า $ 600,000 ในค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการต่อสู้กับกฎหมาย 

ในไอโอวาสภาและวุฒิสภาผ่านข้อกำหนดการรอการทำแท้ง 24 ชั่วโมงในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 15 รายงาน KCCI News กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้หญิงต้องดู ultrasounds ของทารกในครรภ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตร

การออกกฎหมายก็ผ่านไปท่ามกลางการต่อสู้ของพวกพ้อง

Rep. Shannon Lundgren, R-Dubuque กล่าวว่าเนื้อเรื่องของบิลแสดงให้เห็นว่าพรรคของเธอคือ“ คิดล่วงหน้าเสมอและคิดว่าเราจะสามารถพัฒนาขบวนการชีวิตในรัฐไอโอวาได้อย่างไร” Sen. Jim Carlin, R-Woodbury ผู้สนับสนุนคนอื่นกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงใน“ ความมุ่งมั่นของเราต่อมนุษยชาติ” 

ฝ่ายนิติบัญญัติประชาธิปัตย์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติที่ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันใช้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรค coronavirus ในการพัฒนากฎหมาย 

ตัวแทนโจโอลสัน, House Democratic Whip กล่าวว่าร่างกฎหมายได้รับการปล่อยตัวในคืนวันเสาร์เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ต้องรับฟังความเห็นจากผู้ลงคะแนน

“ ถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติของไอโอวารีพับลิกันต้องโปร่งใสมากขึ้นและหยุดยั้งการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งต่อสิทธิของสตรีในรัฐไอโอวา” เธอกล่าว 

การวางแผนครอบครัวผู้ปกครองคิดว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติ“ จัดลำดับความสำคัญในอุดมการณ์ส่วนตัวของพวกเขาด้วยค่าใช้จ่ายของเสรีภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์”

ยาสอด คืออะไร? | จะหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ? – มีคำตอบ กูรู

ยาสอด คือ ยาชนิดเม็ด ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคกระเพาะ
มีชื่อทางการค้าว่า ไซโตเทค หรือ CYTOTEC
แต่เดิมเป็นยาสำหรับใช้กิน ปัจจุบันนิยมใช้เป็นยาทำแท้งโดยวิธีสอดช่องคลอดเพื่อทำแท้ง
ปริมาณยาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ 

การออกฤทธิ์ของยา ทำให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูก ปากมดลูกเปิดออกและแท้งในที่สุด

ปัจจุบัน ยาสอด จัดอยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ อย. ห้ามจำหน่าย
มีใช้เฉพาะในโรงพยาบาล ไม่มีขายตามร้านทั่วไป

 

 

ข้อห้ามใช้
         ยาไซโตเทค ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่มีแผนการตั้งครรภ์เพราะมีผลข้างเคียงทำให้สตรีมีครรภ์ เกิดอาการแท้งบุตรได้ เนื่องจากจะเพิ่มความแรงของการบีบตัวของมดลูกในเวลามีครรภ์ ซึ่งอาจจะทำให้การปฏิสนธิในครรภ์ถูกขับออกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ และห้ามใช้ในผู้ป่วยที่พบว่าแพ้สารพรอสตาแกลนดิน

cyto

ปริมาณที่เหมาะสม :
อายุครรภ์ 0-1 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 3 เม็ด
อายุครรภ์ 1-2 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 3 เม็ด
อายุครรภ์ 2-3 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 6 เม็ด
อายุครรภ์ 3-4 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 8 เม็ด
อายุครรภ์ 4-5 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 10 เม็ด
อายุครรภ์ 5-6 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 12 เม็ด
อายุครรภ์ 6-7 เดือน / ปริมาณที่ใช้ 12 เม็ด

http://tippornclinic.com/

 

การใช้ยาเหน็บช่องคลอด :
ล้างมือให้สะอาด ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง..

1

2

 

จังหวัดที่จัดส่งของ :
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
อุตรดิตถ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
สกลนคร
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สระบุรี
อ่างทอง
อุทัยธานี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
กาญจนบุรี
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ยะลา

Design & Search Engine Optimization for Google.co.th

ยาทำแท้ง (cytotec) ไซโตเทค(ของแท้) โทร.092-6578636

พิเศษ

 Cytotec เป็นชื่อการค้า จัดเป็นยาควบคุมพิเศษโดยกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้ในเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น มีตัวยาสำคัญคือ Misoprostol 200 mcg ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นยารักษาโรคกระเพาะ แต่มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการทำแท้งได้อย่างดีเยี่ยม ในต่างประเทศนิยมใช้กันทั่วโลก

         ยาไซโตเท็ค มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวรูปหกเหลี่ยม มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองข้าง ตัวยาสำคัญคือ ไมโสโปรสตอล (Misoprostol) 200 ไมโครกรัม ใช้โดยการรับประทานหรือสอดเข้าทางช่องคลอด

          ในทางการแพทย์ได้นำยาชนิดนี้มาสอดกันอย่างกว้างขวาง สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ส่งผลให้เกิดการแท้งได้ และใช้ได้ผลดีมากในทุกอายุครรภ์อีกด้วย

cytotecoriginal

ราคาเม็ดละ 500 บาท

สำหรับอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ ใช้ยาสอด 4 เม็ด + ยากิน 1 เม็ด ได้ผล 98-100% โดยกินยา Ru486(MTPill) ให้กินตอนท้องว่าง หลังกินยาเสร็จแล้วให้จับเวลาไปอีก 36 ชั่วโมงจากนั้นสอดยาไซโตเทค  ครั้งละ 2 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง หลังจากสอดยาแล้วห้ามลุกเดินเพราะอาจจะทำให้ยาหลุดได้และให้ใส่ผ้าอนามัยไว้ เลือดจะออกเหมือนประจำเดือน

สำหรับอายุครรภ์ที่เกิน 9 สัปดาขึ้นไปใช้ยาดังนี้
2-3 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 6 เม็ด
3-4 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 8 เม็ด
4-5 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 10 เม็ด
5-6 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 12 เม็ด
6-7 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 12 เม็ด
เกิน 7 เดือนไปแล้ว ไม่แนะนำให้ทำแท้ง เพราะจะเป็นการคลอดก่อนกำหนด

การสั่งซื้อ
– โทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 092-6578636  เพื่อรับหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
– เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้งชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า
– ทางเราเช็คยอดเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที โดยลูกค้าจะได้รับสินค้า กรุงเทพ 2 วัน ถ้าต่างจังหวัด 3 วัน
หมายเหตุ กรุณาโอนแบบมีเศษสตางค์ด้วยค่ะ ตัวอย่าง 1200.20 เป็นต้น

ติดต่อเรา

– 092-6578636