หากเกิน 2 เดือนไปแล้ว คิดจะทำแท้งมีผลอย่างไร

ถ้าคิดจะทำแท้งเกินกว่า 2 เดือน ด้วยยาทำแท้ง ยาก็ยังมีประสิทธิภาพในการทำแท้งอยู่ แต่จะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น อาการที่เกิดขึ้นจะเหมือนการแท้งโดยธรรมชาติ ถ้าคุณต้องการการดูแลโดยแพทย์อย่างเร่งด่วน เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะบอกหมอว่าคุณแท้งเองโดยธรรมชาติ จงคิดอยู่เสมอว่าคุณอาจมีเลือดออกอย่างมาก และ มีเนื้อเยื่อออกมาจำนวนมาก เช่นเดียวกับตัวอ่อน (ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์) ซึ่งอาจจะมองเห็นเป็นเนื้อเยื่อ ถ้าคุณไม่มีหนทางอื่นใดที่ดีกว่านี้ การทำแท้งด้วยยาถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากกว่าวิธีการอื่น

การทำแท้งด้วยยาได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพภายในช่วง 3 เดือนแรก (12 สัปดาห์) และสามารถใช้ได้จนกระทั่งถึง 7 เดือน 14 อย่างไรก็ตาม ในครรภ์ที่มีอายุมากกว่านั้นโอกาสของอาการแทรกซ้อนในการใช้ยาเพื่อทำแท้งยิ่งมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีความจำเป็นต้องได้รับการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือโดยแพทย์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการใช้ยาไม่ได้ผล หรือมีการตกเลือดอย่างหนัก