รัฐบาลบรูไนเสนอเปิดโรงพยาบาลทำแท้งให้คนเดือดร้อนฟรี

รัฐบาลบรูไนรายงานว่าจำนวนนักเรียนนักศึกษาในประเทศใช้บริการคลินิกทำแท้งเถื่อนพุ่งสูงจนน่าตกใจ จึงหารือกันว่าจะให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งให้บริการทำแท้งฟรี
       
       ในปัจจุบันมีประชาชนที่ท้องไม่พร้อมได้ใช้บริการคลินิกทำแท้งเป็นจำนวนมาก  ซึ่งคลินิกเหล่านี้ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยและสุขอนามัยจากรัฐ สถานีวิทยุแห่งชาติบรูไนรายงานเมื่อปีที่แล้วว่า มีการทำแท้งราว 8 ล้านรายในแต่ละปี และครึ่งหนึ่งของผู้ทำแท้งอายุต่ำกว่า 20 ปี 

       นายชิน ดารู สมาชิกสภาผู้แทนประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่า หญิงตั้งครรภ์จำนวนมากไปทำแท้งที่คลินิกเถื่อนก็เพราะมีค่าบริการที่ถูก ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซึ่งการทำแท้งในบรูไนเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามความยากง่ายของการดำเนินการ และอายุครรภ์ ขณะที่คลินิกเถื่อนมักคิดค่าบริการในราคาถูก
       นอกจากนั้น เพื่อลดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนาในหมู่นักเรียนนักศึกษา ดารูเสนอให้โรงเรียนจัดหลักสูตรการสอนเพศศึกษาขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะก่อนถึงช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาหาทางทำแท้งกันมาก       
       อย่างไรก็ตามนักสังคมวิทยา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในบรูไนวิเคราะห์ว่า ที่ให้โรงพยาบาลลดค่าบริการทำแท้งของนายดารูว่า อาจเป็นดาบสองคม โดยเธอมองว่า มาตรการ ที่เสนอนี้อาจช่วยให้เด็กสาวได้รับการรักษาที่ปลอดภัยกว่าก็จริง แต่ก็อาจเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนักศึกษามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันได้เช่นกัน ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการส่งเสริมการสอนเพศศึกษาในมหาวิทยาลัย
       การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาจะทำให้นักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตัดสินใจได้ว่ามีวิธีป้องกันวิธีใดที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ตั้งครรภ์โดยไม่พึ่งประสงค์ได้อย่างไร

55